DIENSTENCHEQUES SYSTEEM

Het dienstencheques systeem werd in het leven geroepen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Sedert 2014 werd de bevoegdheid voor dienstencheques toegewezen aan de 3 gewesten. Het is een gesubsidieerde manier van betaling (onder de vorm van papieren of elektronische cheques) die de gebruiker toelaat te genieten van huishoudhulp, hulp bij strijk, kleine boodschappen enz… aan een voordelig tarief.

BEHEER DIENSTENCHEQUES

Elektronische of papieren dienstencheques

Elektronische dienstencheques

Papieren dienstencheques

Beschikbaar in Uw elektronische portefeuille binnen de 24 uur van de ontvangst van Uw betaling.

Sodexo levert de dienstencheques af aan het postkantoor binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. U krijgt ze als een gewone zending op het leveringsadres dat u ons hebt meegedeeld. Dit neemt ongeveer 5 werkdagen in beslag.


Uw huishoudhulp is verantwoordelijk voor het registreren van de gepresteerde uren. U kan deze dan valideren via de mobiele “app” "Dienstencheques by Sodexo” of via de Beveiligde Zone.(FAQ)


U bent verantwoordelijk voor het invullen en de ondertekening van de dienstencheques (FAQ) alsook de overhandiging na elke dienstverlening aan de thuis hulp. De achterzijde vult u niet in, deze kant is bedoeld voor uw huishoudhulp en de erkende onderneming.Elektronische dienstencheques
hebben veel voordelen ten opzichte van papieren dienstencheques :

 • Het gebruik van elektronische dienstencheques is veiliger.
 • Geen verlies of diefstal (online beheer).
 • De "oudste" dienstencheques worden automatisch als eerste gebruikt.
 • Garantie dat de dienstencheques voldoen aan alle eisen aangezien alle velden automatisch online ingevuld worden.
 • Onmiddellijk beschikbaar.
 • Goed voor het milieu: minder papier betekent minder vervuiling !

 


1 / Beheer van de dienstencheques

Na de bestelling van de elektronische dienstencheques door middel van een overschrijving naar het juiste bankrekeningnummer (afhankelijk van uw regio), wordt uw elektronische portemonnee automatisch geactualiseerd en zichtbaar op de Beveiligde Zone van Sodexo . Het is nu tevens mogelijk te betalen met Visa of Bancontact. De betaling gebeurt dan onmiddellijk en de elektronische dienstencheques komen onmiddellijk in Uw portefeuille.

Via deze Beveiligde zone kunt U het beschikbaar aantal dienstencheques bekijken, de levering van diensten van uw huishoudster bevestigen en betwisten en uw persoonlijke gegevens wijzigen (bijvoorbeeld in geval van adreswijziging). Na de levering van zijn/ haar diensten, zal uw huishoudhulp een bevestiging van de laatste geven via de telefoon of via de mobiele applicatie "Job Tracker Sodexo". Vervolgens verifiëren we deze informatie voordat u deze kunt valideren via uw Beveiligde Zone of uw mobiele applicatie.


2 / Bevestiging van de dienstverlening

Eens de erkende onderneming de geleverde prestatie valideert, heeft u 4 werkdagen de tijd om de prestatie te bevestigen of te betwisten via de “Beveiligde zone” of via de mobiele app. U ontvangt per email een kennisgeving waarin gevraagd wordt de prestatie te bevestigen. Indien u niet bevestigt binnen deze 4 werkdagen, wordt de prestatie na 9 werkdagen automatisch gevalideerd zonder uw tussenkomst en zullen de dienstencheques automatisch op Uw elektronische portefeuille gedebiteerd worden.

In het geval dat de Sodexo-website niet beschikbaar is of dat uw huishoudhulp de levering van de service vergeet of niet registreert, meldt u zich aan bij uw Beveiligde Zone om de dienstverlening te bevestigen zodat deze aan All Team & Abclean om de betaling aan All Team & Abclean te garanderen. Het is dus belangrijk aandacht te besteden aan de inhoud van de email ter kennisgeving.


Na het plaatsvinden van de dienstverlening zijn er 2 mogelijkheden:


De dienstverlening werd ingevoerd door Uw thuishulp (via de interactieve spraakdienst of de mobiele applicatie Job Tracker by Sodexo)


De dienstverlening werd ingevoerd door Uw erkende onderneming


Uw thuishulp voert de dienstverlening in via telefoon door te telefoneren naar :

. 0800 355 30 (gratis vanaf de vaste lijn van de klant)

. 02 547 54 97 (zonaal tarief)


Uw erkende onderneming voert de dienstverlening uitgevoerd door Uw thuishulp in.


Uw thuishulp voert de dienstverlening in via de mobiele applicatie

"Job Tracker by Sodexo"

De erkende onderneming valideert de geleverde prestatie die ingevoerd werd door Uw thuishulp (of deze wordt automatisch bevestigd  5 werkdagen na de invoering van de dienstverlening)


De erkende onderneming valideert de geleverde prestatie (of deze wordt automatisch bevestigd 5 werkdagen na de invoering van de dienstverlening).


U ontvangt een kennisgeving per mail waarin gevraagd wordt de prestatie te bevestigen of te betwisten


U ontvangt een kennisgeving per mail waarin gevraagd wordt de prestatie te bevestigen of te betwisten.


U heeft  4 werkdagen de tijd om de prestatie te bevestigen of te betwisten via de “Beveiligde zone” of via de mobiele app.  


Vlaanderen

Indien u niet bevestigt binnen deze 4 werkdagen, wordt de prestatie na 9 werkdagen automatisch gevalideerd zonder uw tussenkomst en zullen de dienstencheques automatisch op Uw elektronische portefeuille gedebiteerd worden.


Indien u niet bevestigt binnen deze 4 werkdagen, wordt de prestatie na 9 werkdagen automatisch gevalideerd zonder uw tussenkomst en zullen de dienstencheques automatisch op Uw elektronische portefeuille gedebiteerd worden.


Brussels Gewest en Wallonie

In het geval dat de Sodexo-website niet beschikbaar is of dat uw thuishulp de levering van de dienstverlening  niet invoert, verzoeken wij U om U  aan te melden op de Beveiligde zone om de dienstverlening te bevestigen (of desgevallend te betwisten) om een vlotte betaling aan All Team Services-Abclean te garanderen.


Het is steeds belangrijk aandacht te besteden aan de inhoud van de email ter kennisgeving.  In geval van wijziging of betwisting van de dienstverlening is Uw manuele interventie noodzakelijk.


Vanaf de datum dat de erkende onderneming de dienstverlening bevestigd, beschikt U over 60 kalenderdagen om de dienstverlening te bevestigen of te betwisten via de Beveiligde Zone of de mobiele app. "Dienstencheques by Sodexo.

Wanneer U niet reageert, dan ontvangt U twee berichten ter kennisgeving.

Eerste bericht na 10 kalenderdagenTweede bericht na 20 kalenderdagen.

Bij gebrek aan Uw bevestiging of betwisting na deze termijn wordt de dienstverlening automatisch bevestigd en kan deze niet meer betwist worden.

Het is steeds belangrijk aandacht te besteden aan de inhoud van de email ter kennisgeving.  In geval van wijziging of betwisting van de dienstverlening is Uw manuele interventie noodzakelijk.De klant stelt een telefoon ter beschikking aan de huishoudhulp waarmee hij/zij het gratis nummer 0800/355 30 of het nummer 02 547 54 97 (zonaal tarief via een gsm) kan opbellen om de dienstverlening in te voeren.

De huishoudhulp kan tevens de dienstverlening invoeren via de mobiele applicatie “Job Tracker by Sodexo” (indien zij beschikt over een smartphone en toegang tot internet). De klant kan de registratie van de dienstverlening van zijn huishoudhulp opvolgen via de app. “Dienstencheques by Sodexo” of via de Beveiligde Zone.


3 / Overschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques

Als u elektronische dienstencheques wenst te ontvangen in plaats van papieren dienstencheques, meldt u zich aan bij uw Sodexo Beveiligde Zone en selecteert u het gewenste ondersteuningstype in uw contactgegevens. Uw elektronische portemonnee wordt automatisch bijgewerkt en zichtbaar op uw Sodexo Beveiligde Zone vanaf uw volgende bestelling.


 Hoe vult u een papieren dienstencheque in ?

 

 1. Vul één papieren dienstencheque per gepresteerd uur in.
 2. Voer de datum van de dienstverlening in (voorbeeld: 05/08/2017), doe dit op een duidelijke leesbare manier.
 3. Kruis het type van de dienstverlening aan (huishoudster, externe strijkservice, huishoudelijke boodschappen of persoonlijk vervoer).
 4. Onderteken de dienstencheque in het vakje met de handtekening.
 5. Opgelet, je mag geen Tipp-Ex gebruiken, doorstreep je fout en schrijf de juiste gegevens ernaast.
 6. Controleer de geldigheidsdatum van de dienstencheque om te voorkomen dat uw huishoudster een verlopen dienstencheque krijgt.
 7. Overhandig de dienstencheques in hun geheel af aan huishoudhulp, inclusief de afscheurstrook

 dienstencheque


Gebruik uitsluitend een blauwe of zwarte balpen om de dienstencheques in te vullen.

Gelieve de ingevulde dienstencheques te overhandigen aan uw huishoudhulp na het uitvoeren van elke dienstverlening.

HOE KAN MEN ZICH REGISTREREN BIJ SODEXO ?

1 / Zich registreren bij Sodexo


Eerst en vooral dient men zich te registreren bij Sodexo. Dit kan online gebeuren of door middel van het invullen van een papieren formulier.

Faciliteitengemeenten : Indien Uw hoofdverblijfplaats zich in een faciliteitengemeente bevindt, dan heeft U de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Sodexo website in de franse taal. Hierover meer te weten te komen (link naar FAQ).


Inschrijving zonder insz


Hoe moeten personen die geen INSZ (rijksregisternummer) hebben, zich inschrijven in het systeem van de dienstencheques ?

 • Wanneer U houder bent van een diplomatieke of consulaire identiteitskaart
 • Wanneer U een personeelslid bent van SHAPE of van de NAVO


2 / BetalingOm dienstencheques te bestellen, dient U een overschrijving te doen met vermelding van uw persoonlijk gebruikersnummer (een nummer van 12 cijfers dat u bij uw inschrijving gekregen hebt) in de gestructureerde mededeling. Het betaalde bedrag moet een veelvoud zijn van € 9 of € 10 (de prijs van een dienstencheque) met een minimum van 10 dienstencheques per bestelling. Het minimumbedrag voor een bestelling is € 90 of € 100 (10 dienstencheques). Indien het betaalde bedrag geen veelvoud is van € 9 of € 10 wordt uw bestelling uitgevoerd, maar zal het resterende bedrag u terugbetaald worden.


3/
Links, formulieren en sodexo contactgegevens

 

Regio Brussel Wallonië Vlaanderen

Rekeningnummer Sodexo BE28 0017 7246 3620 BE15 0017 7247 4330 BE41 0017 7246 2610
E-mail bruxelles-titres-services.svc.be@sodexo.com  wallonie-titres-services.svc.be@sodexo.com  dienstencheques-vlaanderen.svc.be@sodexo.com

Telefoon +32 2 401 31 60 +32 2 401 31 70 +32 2 401 31 30

Fax +32 2 547 54 96 +32 2 547 55 78 +32 2 547 55 21

Briefwisseling Sodexo Benefits & Rewards Services Sodexo Benefits & Rewards Services Sodexo Benefits & Rewards Services

Titres-services Région Bruxelles-Capitale Titres-services Région Wallonne Dienstencheques Vlaanderen

BP 78 – 1180 Bruxelles BP 77 – 1180 Bruxelles BP 76 – 1180 Brussel

Website Link Link Link
Online inschrijving Inschrijving Brussel Inschrijving Wallonië Inschrijving Vlaanderen (NL)
Inschrijving Vlaanderen (FR)

Inschrijvingsformulier Formulier Brussel Formulier Wallonië Formulier Vlaanderen (NL)
Formulier Vlaanderen (FR)

Terugbetalingsformulier Formulier Brussel Formulier Wallonië Formulier Vlaanderen (NL)

Formulier adreswijziging Formulier Brussel Formulier Wallonië Formulier Vlaanderen (NL)
Inschrijving zonder insz Link Brussel (NL)
Link Bruxelles (FR)
Link Wallonië Link Vlaandereen