NIET TOEGESTANE DIENSTEN

Belangenconflicten:De huishoudhulp mag geen bloedverwant of aanverwant tot de tweede graad zijn van de klant of een gezinslid van de klant, en mag ook niet dezelfde woonplaats hebben als de klant. De huishoudhulp mag dus niet werken:

 • Bij ouders, schoonouders, grootouders en aangetrouwde grootouders
 • Bij kinderen of kleinkinderen
 • Bij broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen
 • Bij elke persoon, al dan niet familie, met ons hij/zij op hetzelfde adres samenwoont.De klant meldt aan de dossierbeheerder of één van deze situaties zicht voordoet bij de voorgestelde huishoudhulp. Bij nalaten hiervan, wordt dit contract met onmiddellijke ingang beëindigd overeenkomstig artikel 2. De huishoudhulp mag niet telefoneren gedurende de werkuren, behalve met zijn consulent.


De volgende diensten zijn uitdrukkelijk verboden:

 • Kinderopvang en ophalen en wegbrengen van kinderen
 • Tuinonderhoud
 • Schoonmaken van voertuigen
 • Wandelen/uitlaten van huisdieren
 • Onderhoud van delen van de woning die niet behoren tot het privé-gedeelte maar tot de gedeelten behorende aan een gemeenschap of aan de praktijkruimte van het vrij beroep of de zelfstandige activiteit, zoals gemeenschappelijke traphallen, fabrieksgebouwen, winkels, arts- of tandartspraktijken; kantoorruimtes, e.d.
 • Transporteren of begeleiden van personen


Prestaties uitgevoerd voor een particulier die verblijft in een instelling voor collectief verblijf, waar hij gehuisvest wordt en waar hem bepaalde diensten worden verleend, zoals zorgverstrekking of begeleiding en restaurantdiensten. Uitzondering hierop zijn de bewoners van dienstenresidenties of van serviceflats die dienstencheques mogen gebruiken voor toegelaten activiteiten in hun privéruimte.

TARIEVEN EN LIMIETEN

Om uw huishoudster te vergoeden, gebruikt u papieren of elektronische dienstencheques - één per uur volledig uitgevoerd.


1 / Individueel


U kan 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen, de eerste 400 tegen de prijs van 9EUR en de laatste 100 tegen de prijs van 10EUR.


2 / Gezin

Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques per kalenderjaar bestellen (maximaal 500 dienstencheques per gezinslid). Een gezin vertegenwoordigt alle personen die op hetzelfde adres zijn geregistreerd, volgens het certificaat van de huishoudsamenstelling van het bevolkingsregister. De eerste 800 dienstencheques zijn voor de prijs van 9EUR en de laatste 200 voor een prijs van 10EUR.


3/ Uitzonderingen


Als persoon met een handicap of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, als ouder van een kind of kinderen met een handicap kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9. Hiervoor dienen de juiste certificaten per e-mail of per post naar Sodexo worden verzonden (link naar FAQ / FORMS).

Wordt als mindervalide beschouwd :

De persoon die als dusdanig is erkend bij (FAQ) Worden als mindervalide kind beschouwd:


Het kind dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of voor kinderen die aan een zware ziekte lijden. U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan 9 €.

Dienstencheques aangekocht vanaf 1 maart 2019 hebben een geldigheidsduur van 12 maanden. De cheques die werden besteld vóór 1 maart 2019 blijven nog steeds 8 maanden geldig.

MOEDERSCHAPSHULP

U kan 105 gratis dienstencheques ontvangen bij de geboorte van uw kind. Deze hulp is bedoeld om u in staat te stellen uw professionele activiteit te hervatten na uw zwangerschapsverlof, terwijl u geniet van uw gezinsleven. Om te kunnen genieten van deze moederschapshulp, moet u zich aanmelden bij uw sociale verzekeringsfonds en aan de subsidie voorwaarden voldoen, waaronder:

 • Onderworpen zijn aan het sociaal statuut voor zelfstandigen tijdens de twee kwartalen die het kwartaal van de bevalling vooraf gaan, ook je sociale bijdragen voor die kwartalen moeten betaald zijn.

 • Onderworpen blijven tot de toekenning van de hulp en de bijdrage betaald hebben voor het kwartaal waarin de bevalling plaatsvindt.

 • De pasgeborene inschrijven in het rijksregister bij de gemeente in het gezin van de moeder gedurende de periode dat de subsidie toegekend is.

 • Een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds binnen de tijdslimiet (ten vroegste vanaf de 6e maand van de zwangerschap en uiterlijk aan het einde van de 15e week na de datum van levering).

 • Bevallen zijn van een of meerdere kinderen.

 • Uw professionele activiteiten na uw zwangerschapsverlof hervatten.

Dienstencheques in het kader van zwangerschapshulp zijn belastingvrij :

 • U dient deze niet aan te geven als een belastbaar voordeel.

 • U ontvangt geen fiscaal attest dat U toestaat om van een belastingvermindering te genieten.

Voor meer informatie over deze voorwaarden neem contact op met uw sociaal zekerheidsfonds.

VOORDELEN

1/ Fiscaal aftrekbaar


Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar.

Regio Brussel, sinds 1 januari 2016, geldt een belastingvermindering van 1.35 € per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar 7,65 € na belastingvermindering.

Wallonië, sinds 1 januari 2016, geldt een belastingvermindering van 0,90€ per dienstencheque voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar 8,10 € na belastingvermindering.

Vlaanderen, sinds 1 januari 2016, geldt een belastingvermindering van 2,70 € per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon. Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar 6,30 € na belastingvermindering. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering. De maximale bedragen zijn geldig per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners over een gebruikersnummer beschikken bij Sodexo. Jaarlijks rond 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van het fiscaal voordeel te genieten.


2/ Continuïteit

Uw huishoudhulp staat tot uwer beschikking binnen het uurrooster dat we samen hebben afgesproken.


3/ Flexibiliteit

In geval van afwezigheid van uw huishoudhulp en rekening houdend met de beschikbaarheid van onze medewerkers, kunnen we, indien u dit wenst, een vervanging voorstellen.


4/ Verzekering

U hoeft geen verzekering af te sluiten voor uw huishoudhulp. Onze huishoudhulpen zijn verzekerd bij ongeval op het werk, op de plaats van het werk tijdens de werkuren en gedurende het woon-werk verkeer. Eventuele schade veroorzaakt door onkunde van uw huishoudster wordt gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering. We verwijzen u graag naar onze algemene voorwaarden. Het gebruik van dienstencheques bespaart u problemen veroorzaakt door "zwart werk".

ADRESWIJZIGING

1 / Ik blijf in dezelfde regio wonen :Om Sodexo op de hoogte te stellen van uw adreswijziging, heeft u drie opties. Vul het "adreswijzigingsformulier" in dat toegankelijk is op de Sodexo-websites: Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest, Vlaams Gewest. Bewerk uw persoonlijke gegevens op uw Sodexo Beveiligde Zone.


Stuur een e-mail naar Sodexo met vermelding van:


•Je voor- en achternaam.
•Dat u een gebruiker van een dienstencheques bent.
•Uw persoonlijk gebruikersnummer (12 cijfers).
•Uw rijksregisternummer (NISS), vermeld op de achterkant van uw identiteitskaart.
•Uw e-mailadres.
•Uw oude adres.
•Uw nieuwe adres.2 / Ik ga in een andere regio wonen :Stuur een e-mail naar de Sodexo-autoriteit die verantwoordelijk is voor de regio van uw nieuwe woning (Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest, Vlaams Gewest), vermeld daarbij uw referentienummer en voeg een certificaat toe van uw nieuwe verblijfplaats en een kopie van uw identiteitskaart.

Een medewerker van Sodexo stuurt u een e-mail zodra uw account is gevalideerd bij de regionale autoriteiten, met vermelding van de algemene voorwaarden van de bestelling. Deze bewerking kan 7 werkdagen duren.

TERUGBETALINGEN

Twee opties om een terugbetaling van uw dienstencheques aan te vragen


1 / Voor elektronische dienstencheques voert u het verzoek in via uw Sodexo Beveiligde Zone

2 / Voor papieren dienstencheques, vul het "terugbetalingsformulier" of "uitwisseling van papieren dienstencheques" in (Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest, Vlaams Gewest) Houd er rekening mee dat:

• Restituties kunnen alleen worden uitgevoerd op een bankrekening die eerder werd gebruikt om dienstencheques te bestellen

• Dienstencheques voor moederschapshulp worden niet terugbetaald aangezien deze U gratis toegekend werden. Zij kunnen voor de vervaldatum uitgewisseld worden bij Sodexo ; éénmaal de vervaldatum verstreken is, is uitwisseling niet meer mogelijk.

• De terugbetaling van uw dienstencheques kan alleen worden verwerkt als hun geldigheidsdatum niet wordt overschreden op het moment van aankomst bij Sodexo :

• Niet te verwarren met de datum waarop de gecertificeerde dienstverlener de dienstencheques moet invoeren

• Als uw dienstencheques tijdens het lopende jaar zijn gekocht, vergoedt Sodexo de volledige waarde van de dienstencheques minus 1EUR per dienstencheque voor administratieve kosten

• Als uw dienstencheques in het voorgaande jaar zijn gekocht en u op 1 januari van het volgende jaar in dezelfde regio bent gebleven, betaalt Sodexo de dienstencheques terug voor 90% van de aankoopwaarde, minus 1EUR per dienstencheque voor administratieve kosten.

U kunt genieten van een belastingvermindering, op voorwaarde dat u het maximale aftrekbare bedrag voor belastingdoeleinden niet hebt overschreden. Overlijden van de gebruiker In het geval van het overlijden van een gebruiker, kan het gezin vragen om de rekening van de overledene te blokkeren en een terugbetaling van de vouchers aan te vragen door een overlijdensakte bij het terugbetalingsformulier te voegen of door het rechtstreeks per post naar Sodexo te sturen.


Na verwerking wordt de terugbetaling uitgevoerd op het bankrekeningnummer dat is gebruikt voor de laatste bestelling van vouchers, tenzij een officieel document van een notaris of een advocaat met een ander rekeningnummer naar Sodexo wordt verzonden. Merk ook op dat dienstencheques niet meer kunnen worden gebruikt na de datum van overlijden van de gebruiker.

Instanties voor de erkenning van een handicap

Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
Tel: 071 20 57 11 of  0800 16 061
Fax: 071 20 51 02
Website:www.aviq.be/handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Tel: 02 225 84 11
Fax: 02 225 84 05
E-mail: informatie@vaph.be
Website: www.vaph.be

Le service Bruxellois - de Brusselse dienst : Phare – Personne Handicapée Autonomie Recherchée
Tel: 02 800 82 03
Fax: 02 800 81 20
E-mail:info.phare@spfb.brussels
Website:www.phare.irisnet.be

De Dienstelle für Personen mit Behinderung
Tel: 080 22 91 11
Fax: 080 22 90 98
Website: www.dpb.be

OPLEIDINGEN

Wij bieden onderstaande opleidingen aan :


1 / Huishoudhulpen


• Technieken en materiaal
• Vloeren en oppervlakken
• Onderhoudsproducten en ecologische schoonmaak
• Badkamer en doucheruimte
• Keuken
• Communicatie
• Conflictbeheersing en preventie
• Deontologie
• Zelfvertrouwen
• Hoe zeg je nee
• Stress management


2 / Administratieve medewerkers


• Stress management
• Klantenmanagement
• Tijdsbeheer
• Zelfvertrouwen
• Actief luisteren
• Doeltreffende communicatie


We zijn reeds aanwezig in de volgende gemeenten :

 

ANDERLECHT

MERCHTEM

AUDERGHEM

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

MONT-SAINT-GUIBERT

BIERGES

NEDER-OVER-HEEMBEEK (BRU.)

BRAINE-L'ALLEUD

NIVELLES

BRAINE-LE-CHÂTEAU

OPWIJK

BRUXELLES

OTTIGNIES

CHAUMONT-GISTOUX

PEUTIE

DIEGEM

RIXENSART

ETTERBEEK

ROSIERES

EVERE

SAINT-GILLES

FOREST

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

GANSHOREN

SCHAARBEEK

GENVAL

SINT-PIETERS-LEEUW

GLABAIS

STEENOKKERZEEL

HALLE

STROMBEEK-BEVER

HAREN

TERVUREN

HAUT-ITTRE

TOURINNES-SAINT-LAMBERT

HOEILAART

UCCLE

IXELLES

WALHAIN

JETTE

WATERLOO

KOEKELBERG

WATERMAEL-BOITSFORT

KRAAINEM

WAVRE

LA HULPE

WEMMEL

LAEKEN

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

LIMAL

WOLUWE-SAINT-PIERREJe gemeente staat niet op de lijst ? Neem contact met ons op om een oplossing te vinden!