TevredenheidsenquĂȘte

Vul hieronder uw gegevens in


Uw mening betreffende de dienstverlening van onze agentschappen Abclean et ALL Team Services is belangrijk voor ons. Uw tevredenheid, en dat op alle niveaux, is essentiel. Uw mening staat ons toe onze organisatie te optimaliseren. Uw antwoorden zijn strikt confidentieel en uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking en verzoeken U hierbij vriendelijk deze enquĂȘte te willen invullen.
Naam van de huishoudhulp
TEVREDENHEID MBT DE PRESTATIES (Gelieve een vakje aan te vinken tussen de voorgestelde antwoorden) Zeer tevreden Tevreden Neutraal Weinig tevreden Onbevredigd
Hoe beoordeelt U de kwaliteit van het werk van Uw huishoudhulp ?
Hoe beoordeelt U het vermogen van Uw huishoudhulp om initiativen te nement ?
Hoe beoordeelt U de communicatie met en het begrip van Uw huishoudhulp ?
Hoe beoordeelt U de punctualiteit en het respect van de uurroosters door Uw huishoudhulp ?
Hoe beoordeelt U haar/zijn vermogen om U opmerkingen te aanvaarden ?
TEVREDENHEID RELATIE AGENTSCHAP Zeer tevreden Tevreden Neutraal Weinig tevreden Onbevredigd
Hoe beoordeelt U de communicatie met het agenschap ?
Hoe beoordeelt U het beheer van de vervangingen in geval van afwezigheid van Uw huishoudhulp ?
Hoe beoordeelt U de responsiviteit van het agentschap op Uw verzoeken ?
Gelieve ons, de naar Uw mening, sterke punten van Uw huishoudhulp mede te delen :
Welke zijn naar Uw mening de zwakke punten van Uw huisdhoudhulp die vatbaar zijn voor verbetering ? :
Sedert wanneer bent U klant bij ons ?
name